Dødsboer

Når nogen dør, går der besked til Skifteretten

Når besked er indgået, vil den person, der står på dødsanmeldelsen, blive indkaldt til et møde i Skifteretten. Den person bør herefter orientere eventuelle andre arvinger om dette møde, så de kan deltage, evt. ved fuldmagt. Det er muligt at få advokat til at tage sig af boet, så det ikke er nødvendigt at møde i Skifteretten.

Der skal i Skifteretten tages stilling til, hvordan boet skal behandles. For at skifteretten kan tage stilling til boet, er det vigtigt at tage så mange oplysninger om afdøde med til mødet, ex:

  • Testamente
  • Ægtepagt
  • Skøde på hus/fast ejendom
  • Årsopgørelse
  • Opgørelse af bankkonti
  • Forsikringer – og pensionsoplysninger
  • Evt. adoptionspapirer
  • Vielsesattest eller skilsmissepapirer

Hvis de efterladte henvender sig til en vores kontor umiddelbart efter dødsfaldet, vil det være de samme oplysninger, advokaten skal bruge.

Der er flere måder at behandle et bo, og det vil være en beslutning, der tages ud fra de økonomiske oplysninger, afdødes civilstand og efter samtale med de efterladte. Hvis der er overskud i boet, dvs. hvis aktiverne overstiger passiverne, er der mulighed for at undgå skifte.

Der skal ved valg af bobehandling tages hensyn til f.eks. skat og forsikringer. Selvom det for ægtefæller f.eks. synes nemt at sidde i uskiftet bo, er det ikke altid den bedste løsning.

Vi anbefaler, at man altid søger råd hos en advokat, inden der tages stilling til bobehandlingen. Vi anbefaler også, at man søger hjælp i forløbet, da det ikke er så nemt at lave de nødvendige opgørelser til Skifteretten, så som en åbningsstatus og en boopgørelse. Endelig bør man søge oplysninger om den boafgift, der skal betales til det offentlige. Kort sagt, har vi det nødvendige overblik, når situationen i øvrigt er uoverskuelig.

Husk: Man må som arving ikke dele boet, hæve af boets penge eller opsige lejemål mv., før man har fået en skifteretsattest. Efterlevende ægtefælle må råde over egne ejendele.

Du er altid velkommen til at kontakte kontorets advokat: Birgitte Harring-Lund på bhl@alliance2635.dk , hvis du har spørgsmål. Kontorets mailadresse er kontor@alliance2635.dk. Vores telefonnummer er 43 53 60 80.

 

KONTAKT

Alliance Advokater Ishøj
Ishøj Strandvej 87
2635 Ishøj
CVR. 2095 2776

(+45) 4353 6080
kontor@alliance2635.dk

Alliance Advokater Ishøj - når nærvær er vigtigt