Testamente og ægtepagter

De fleste har tanker om, hvordan de værdier, de efterlader sig, skal fordeles. Men reelt set, havner et ganske stort beløb hvert år hos andre end dem, afdøde havde ønsket skulle arve. Afdøde kendte måske ikke reglerne eller havde ikke nået at få lavet et testamente. Det er derfor vigtigt, at man kontakter en advokat og får undersøgt, om man behøver at lave et testamente.

Alliance Advokater Ishøj tilbyder et gratis møde, hvor vi afklarer, om man har brug for et testamente. Vi tilbyder også gratis gennemgang af et eksisterende testamente.

Viser det sig ved det møde, at der er behov for at der laves et testamente eller hvis der skal rettes i et eksisterende testamente, kan man aftale en ny tid, hvor indholdet aftales. Prisen for den efterfølgende rådgivning og udarbejdelse af testamentet aftales med advokaten. Oftest kan et almindeligt testamente laves til et salær på kr. 6.000 inkl. moms.

De fleste har selv en idè om, hvem man ønsker skal arve, det man efterlader sig, og hvordan arven skal fordeles mellem disse arvinger, når man på et tidspunkt er afgået ved døden. Det er vigtigt, at disse ønsker bliver skrevet ind i et testamente. På den måde er der ikke er tvivl om hvad man har ønsket og der bliver derfor færre udfordringer for de efterlevende og man er sikker på at arven fordeleles som man har ønsket. Alliance Advokater Ishøj kan hjælpe med at få lavet det helt rigtige testamente.

Ved et møde her på kontoret, drøfter vi dine og din eventuelle ægtefælles eller samlevendes familieforhold samt gennemgår dine/jeres ønsker, hvorefter de forskellige løsningsforslag drøftes.

Udover selve spørgsmålet om, hvordan arven skal fordeles, er der en række andre spørgsmål, der også bør afklares. For eksempel skal det overvejes, om arven skal tilfalde arvingerne som særeje, og hvilken form for særeje der skal være tale om til henholdsvis efterlevende ægtefælle eller samlever, børn og børnebørn.

Hvis I er to, der ønsker at få lavet et testamente sammen, skal I også tage stilling til, hvor meget længstlevende af jer kan råde over testamente, når den første af jer er afgået ved døden.

I børnefamilier med mindreårige børn, er der også mange, der overvejer, hvad der skal ske med børnene, hvis begge forældre mod forventning afgår ved døden, inden børnene fylder 18 år. Man laver i det tilfælde et såkaldt børnetestamente, hvor forældrene tilkendegiver, hvem de ønsker, der skal tage sig af børnene.

Når vi sammen har fået drøftet alle de væsentlige punkter i testamentet, udarbejder advokaten et udkast til testamente, som man får sendt hjem til gennemgang. Hvis der er rettelser, korrigeres de, og man får derefter fremsendt et originalt testamente, som skal underskrives oppe hos notaren. Notaren er en medarbejder hos retten, der bevidner, at man ved hvad man underskriver mv. I de situationer, hvor testamentet skal laves hurtigt, kan vi lave et såkaldt vidnetestamente, men vi anbefaler ellers altid, at testamentet underskrives af notar.

Har du ikke et oprettet testamente, er det indholdet i Arveloven, der afgør, hvem der arver efter dig 

Hvis du er gift og efterlader dig børn, arver din ægtefælle halvdelen af det, du efterlader dig, og dine børn arver den anden halvdelen til deling. Længstlevende ægtefælle har mulighed for at sidde i uskiftet bo med fællesejemidlerne, hvis længstlevende ægtefælle ønsker det. Hvis den første, der afgår ved døden, efterlader sig særbørn, kan længstlevende kun sidde i uskiftet bo med disse særbørn, hvis særbørnene giver samtykke til uskiftet bo. I forbindelse med oprettelse af testamentet drøfter vi, om der skal gives samtykke til uskiftet bo, om samtykket skal gives allerede mens begge parter er i live, ligesom vi på mødet kort gennemgår fordele og ulemper ved at sidde i uskiftet bo.

Er du gift, og efterlader I jer både ”dine, mine og eventuelt vores børn”, er reglerne i Arveloven således, at hvis ikke der er lavet testamente, vil længstlevende ægtefælle arve halvdelen, og afdødes børn arve den anden halvdel til deling. Når længstlevende ægtefælle på et tidspunkt afgår ved døden, vil det være længstlevendes børn, der arver alt, hvad længstlevende efterlader sig, til lige deling. Ofte vil dette medføre, at længstlevendes børn arve mere end førstafdødes børn arvede. Dette kan reguleres i et testamente.

Mange ønsker at sikre, at længstlevende ægtefælle arver mest muligt efter førstafdøde. Når længstlevende derefter afgår ved døden, er det vigtigt, at der er lavet et testamente, der sikrer, at arven fordeles mellem børnene på den måde parterne ønskede.

Hvis man vil undgå en tilfældig fordeling af arven mellem børnene, og hvis man vil sikre sin ægtefælle mest mulig arv eller hvis man ønsker en anden fordeling end Arvelovens fordeling, skal der laves et testamente.

Ugifte samlevende

Bor du og din kæreste sammen, uden at være gift, skal I være opmærksomme på, at I IKKE arver efter hinanden, hvis ikke der er lavet et testamente. Har I børn, enten sammen eller hver for sig, bestemmer Arveloven, at det er børnene, der arver efter jer. Jeres samlevende arver ingenting, uden at der er oprettet testamente.

Hvis du og din samlever ønsker at sikre hinanden, skal I oprette et testamente. Samlevende har mulighed for at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente, hvis man har boet sammen med sin samlever i mindst to år på tidspunktet for dødsfaldet, eller man efterlader sig fælles børn. Et udvidet samlevertestamente stiller længstlevende samlevende noget bedre end et almindeligt testamente. Læs mere om ugifte samlevendes retsstilling her.

Ofte laves et testamente samtidigt med en ægtepagt, da ægtepagten er et redskab til at fordele formuen mellem ægtefællerne med.

Ægtepagt giver ægtefæller mulighed for

  • at fordele formuen imellem sig, så man sikrer hinanden ved dødsfald. Kan laves i kombination med testamente. Det laves typisk, hvis ægtefællerne har ”dine og mine børn”, eller der f.eks. ikke er kontakt med et særbarn
  • at sikre aktiver ved separation eller skilsmisse – f.eks. selvstændig virksomhed. En skilsmisse kan have meget alvorlige konsekvenser for en virksomhed, hvis ikke der er lavet aftaler om deling af formue og gæld
  • at gøre hele eller dele af en eller begge ægtefælles formue til særeje, så aktiverne ikke skal deles i tilfælde af skilsmisse

Ægtepagten vil blive anbefalet i de førnævnte situationer, hvis der efter en gennemgang af den samlede økonomi er behov for det. Rådgivning om ægtepagt kan gives helt separat, men vil oftest blive kombineret med rådgivning om testamente, pensioner og forsikringsaftaler, så det bliver en samlet økonomisk rådgivning.

Du er altid velkommen til at kontakte kontorets advokat: Birgitte Harring-Lund  bhl@alliance2635.dk, hvis du har spørgsmål. Kontorets mailadresse er kontor@alliance2635.dk. Vores telefonnummer er 43 53 60 80.

 

KONTAKT

Alliance Advokater Ishøj
Ishøj Strandvej 87
2635 Ishøj
CVR. 2095 2776

(+45) 4353 6080
kontor@alliance2635.dk

Alliance Advokater Hørsholm - når nærvær er vigtigt