Priser

Vi prøver at have faste priser på visse af vores ydelser hos Alliance Advokater Ishøj. Det kan ikke altid lade sig gøre, da vi jo fører helt individuelle sager med forskelligt tidsforbrug.

Vi giver altid et overslag ved rådgivningens begyndelse. Hvis der fraviges fra overslaget pga at tidsforbruget bliver større eller mindre, orienteres der løbende.

Alle priser bortset fra køb af fast ejendom er med et forbehold om arbejdets omfang, idet specielle forhold kan medføre et øget tidsforbrug, og dermed en højere pris. Dette vil blive oplyst, inden arbejdet sættes i gang. I visse tilfælde kan salæret være lavere end angivet.

Priserne er inkl. moms:

Køb af ejerlejlighed
kr.   11.000

Køb af hus med en kontantpris på max. kr. 3 mio.
kr. 13.000

Færdighusprojekt (med standardkontrakt)
kr. 15.000

Køb af hus med en kontantpris på over kr. 3 mio.
kr. 15.000

Sommerhus
kr.   11.000

Omskødning til medejer (ægtefælle, samlever mv.)
kr.   8.000

Testamenter (et møde med advokat, udkast til testamente samt fremsendelse af originalt testamente)
kr.   6.500 (ca.)

Børnetestamenter
kr.   2.500

Ægtepagt (et møde med advokat, udkast til ægtepagt samt fremsendelse af original ægtepagt og tinglysning)
kr.   6.500 (ca.)

Testamente og ægtepagt i forening
kr.   12.000 (ca.)

Samejekontrakt standard
kr.   3.500

Samlivsoverenskomst

kr. 3.000

Lejekontrakt standard til privat beboelse
kr.   3.000

Fremtidsfuldmagt inkl. tinglysning

kr. 2.500 pr. stk. Pris for 2 fuldmagter for ægtefæller kr. 3.500.

Øvrig rådgivning efter fast timepris på
kr.   2.800

KONTAKT

Alliance Advokater Ishøj
Ishøj Strandvej 87
2635 Ishøj
CVR. 2095 2776

(+45) 4353 6080
kontor@alliance2635.dk

Alliance Advokater Ishøj - når nærvær er vigtigt