Skilsmisse og separation

De færreste mennesker gifter sig med tanke på, at det måske ikke holder. Desværre siger statistikken, at mange ægteskaber opløses. Ca. 40 % af alle ægteskaber ender i skilsmisse.

Hvis man vælger at gå fra hinanden, er der mange ting, der skal tages stilling til. Da der er stor forskel på, hvordan samlivsophævelsen foregår, er der også stor forskel på behovet for at få hjælp.

Vi har rådgivet i mange familiesager, og er medlem af Danske Familieadvokater, ligesom vi uddannede Mediatorer og medlem af Danske Mediatoradvokater.

Hvis den ene eller begge føler, der er behov for rådgivning, bør man søge hjælp. Vi anbefaler altid, at hver ægtefælle tager hver sin advokat med på råd. Vi hjælper i hele forløbet efter behov.

Der skal tages stilling til mange ting:

En erfaren familieadvokat kan hjælpe med at skabe et overblik over den situation, du nu står i. Efter et enkelt møde på en time, er du klar over, hvilke af ovenstående emner, der er relevante i netop din sag og hvordan dine rettigheder er på de enkelte områder. Efter det første møde vil du have et overblik over det videre forløb.

Du vælger selv, hvor meget advokatbistand du har brug for i forløbet.

Hvordan bliver jeg separeret/skilt ?

Selve separationen eller skilsmissen kan man ansøge om i Statsforvaltningen. Ansøgningsskema kan findes på Familieretshusets hjemmeside. Når ansøgningsskemaet er modtaget hos Familieretshuset, vil I blive indkaldt til såkaldte vilkårsforhandlinger. Parternes bodeling er ikke et emne, der drøftes ved vilkårsforhandligerne. Parterne skal selv tage initiativ til at få fællesboet delt. Bodeling er ikke noget Familieretshuset tager sig af.

Der bliver efter vilkårsforhandlingerne med begge ægtefæller udstedt en bevilling. En bevilling til separation eller skilsmisse forudsætter at parterne er enige om, at de vil skilles.

Hvis ikke parterne er enige om at blive skilt, må ægteskabet opløses ved domstolene. Man skal altså i retten for at blive skilt, hvis man ikke er enige. Der vil evt. være mulighed for at få dækket sine omkostninger til advokat helt eller delvist, afhængig af ens indtægt. Læs mere om fri proces og retshjælp.

Hvem skal have børnene boende, og hvordan skal samværet fordeles ?

Udgangspunktet er, at forældrene beholder forældremyndigheden fælles. Men spørgsmålet om, hvem der skal have børnene boende på sin bopæl, skal afklares i forbindelse med skilsmissen. Både bopælsspørgsmålet og aftalen om samvær med ikke-bopælsforælderen er to meget vigtige spørgsmål, der bør drøftes med en advokat, inden aftalen indgås.

Du er altid velkommen til at kontakte kontorets advokat: Birgitte Harring-Lund på bhl@alliance2635.dk, hvis du har spørgsmål. Kontorets mailadresse er kontor@alliance2635.dk. Vores telefonnummer er 43 53 60 80.

KONTAKT

Alliance Advokater Ishøj
Ishøj Strandvej 87
2635 Ishøj
CVR. 2095 2776

(+45) 4353 6080
kontor@alliance2635.dk

Alliance Advokater Ishøj - når nærvær er vigtigt