Fri proces

Fri proces betyder, at det offentlige betaler dine udgifter til advokatbistand og eventuelle omkostninger til modpartens advokat. Muligheden for at få fri proces afhænger af dine indtægter. Der bliver også set på din ægtefælles/samlevers indtægt og antal hjemmeboende børn.

Niveauet for at få fri proces stiger hvert år, hvorfor du altid kan ringe og spørge, hvis du er i tvivl, om du er berettiget til fri proces efter dine indtægter.

I 2022 er niveauet for fri proces – dokumenteret af årsopgørelsen for 2020:

  • kr. 348.000 for enlige
  • kr. 442.000 for samlevende /ægtefæller
  • tillæg på kr. 60.000 pr. hjemmeboende barn under 18 år

I sager omfattet af Retsplejelovens kap. 42 (ægteskabs- og forældremyndighedssager og sager om barnets bopæl), kan ansøgerens eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænsen for enlige også anvendes.

Vi hjælper med at ansøge om fri proces.

Man kan læse mere om reglerne for fri proces på Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis der er en retshjælpsforsikring, vil de to muligheder for dækning ”overlappe” hinanden.

Kontakt:

Har du spørgsmål til reglerne om fri proces er du velkommen til at kontakte advokat Birgitte Harring-Lund enten på mail kontor@alliance2635.dk eller du kan ringe til vores kontor på tlf 43 53 60 80.

KONTAKT

Alliance Advokater Ishøj
Ishøj Strandvej 87
2635 Ishøj
CVR. 2095 2776

(+45) 4353 6080
kontor@alliance2635.dk