Retsmægling

Har du en konflikt eller tvist, hvor der allerede er anlagt en retssag, kan der godt forsøges mediation. I den situation kaldes mediationen for retsmægling. Det er da retten, der forestår retsmæglingen og udpeger en af rettens retsmæglere.

Advokat Birgitte Harring-Lund, advokat hos Alliance Advokater Ishøj, er udpeget retsmægler ved retten i Glostrup og Østre Landsret. Hvis retssagen er dækket af fri proces eller retshjælpsforsikringen, vil retsmæglingen også være dækket.

Hvordan foregår en retsmægling?

  • Parterne enes om, at konflikten skal forsøges løst gennem retsmægling
  • Parterne mødes med retsmægler, ofte hos retsmægleren eller på andet neutralt sted
  • Parterne redegør hver især for deres opfattelse af konflikten
  • Interesser og behov drøftes
  • Løsningsmuligheder opstilles og drøftes
  • Løsningen bygges op med baggrund i parternes ideer og drøftelser
  • Aftalen indgås

Retsmægleren sørger for, at begge parter får mulighed for at komme frem med deres synspunkter og løsningsforslag. Retsmægleren er uafhængig af parterne, har tavshedspligt og alle oplysninger, der kommer frem under mediationen, er fortrolige. Retsmægleren er ikke parternes rådgiver og skal ikke afgøre konflikten, men hjælpe parterne til selv at komme frem til en løsning.

Advokat Birgitte Harring-Lund er uddannet mediator og medlem af foreningen Danske Mediatoradvokater.

KONTAKT

Alliance Advokater Ishøj
Ishøj Strandvej 87
2635 Ishøj
CVR. 2095 2776

(+45) 4353 6080
kontor@alliance2635.dk

Alliance Advokater Ishøj - når nærvær er vigtigt