Ægtefællebidrag

Et vigtigt spørgsmål, som man bør tage stilling til i forbindelse med separation eller skilsmisse, er spørgsmålet om, hvorvidt den ene af ægtefællerne skal betale ægtefællebidrag til den anden ægtefælles underhold.

Hvis parterne kan blive enige om, at den ene skal betale ægtefællebidrag til den anden, kan parterne blive separeret eller skilt ved bevilling ( læs mere på  Familieretshusets hjemmeside https://familieretshuset.dk/)

Hvis parterne ikke kan blive enige om hvorvidt, der skal betales et ægtefællebidrag, vil separationen eller skilsmissen blive sendt videre fra Familieretshuset til Retten. Hvis Retten anser, at der er grundlag for at der skal betales ægtefællebidrag, træffer Retten afgørelse om, hvor længe der skal betales ægtefællebidrag. Der vil evt. være mulighed for at få dækket sine omkostninger til advokat helt eller delvis, afhængig af ens indtægt. Du kan læse mere om reglerne for fri proces.

Ved vurderingen af om der skal betales ægtefællebidrag, lægges der vægt på forskellige forhold:

  • Hvor længe har parterne været gift (med tillæg af samliv før ægteskabets indgåelse)
  • Den bidragspligtiges indkomst
  • Den bidragsberettigedes indkomst
  • Årsagen til forskellen i indtægterne
  • Udsigt til at den bidragsberettigede kan få øgede indtægter
  • Den bidragsberettigedes behov for støtte mens uddannelse færdiggøres, mv.

Alle ovenstående forhold inddrages i vurderingen og der træffes en afgørelse på baggrund af en konkret vurdering af forholdene i sagen.

Da sager om ægtefællebidrag er ret komplekse, bør man altid kontakte en advokat, der kan hjælp med at vurdere, om man kan være berettiget til at få ægtefællebidrag i en periode.

Man kan selv lave sin egen aftale om ægtefællebidrag, men man bør ikke indgå en aftale uden at have fået en vurdering fra en advokat. Er aftalen først indgået, er den meget svær at få ændret.

I forbindelse med separationen eller skilsmissen, bør man også tage stilling til bodelingen. Parternes aktiver og passiver bør blive delt på det tidspunk. Dette kaldes en bodeling.

Der er dog ingen hverken i Familieretshuset eller i Retten, der tager sig af den opgave. Parterne skal selv tage initiativ til at få boet delt.

Kontakt:

Har du spørgsmål til emnet, er du altid velkommen til at kontakte advokat Birgitte Harring-Lund på kontor@alliance2635.dk eller du kan ringe til vores kontor i Ishøj på tlf. 43 53 60 80.

KONTAKT

Alliance Advokater Ishøj
Ishøj Strandvej 87
2635 Ishøj
CVR. 2095 2776

(+45) 4353 6080
kontor@alliance2635.dk

Alliance Advokater Ishøj - når nærvær er vigtigt