Mediation

“65 % af alle konflikter, der søges løst ved mediation eller retsmægling, ender med en løsning, som parterne er enige om.”

Mediation er en mægling og forhandling mellem parter i en konflikt. Mediation er baseret på parternes eget ønske om en løsning på konflikten. Det er parterne selv der løser konflikten med hjælp fra mediatoradvokaten.

Konflikten kan være mellem virksomheder, mellem virksomhed og medarbejder, mellem naboer eller mellem ægtefæller eller samlevende i forbindelse med skilsmisse/samlivsophævelse.

Ved en mediation bygger konfliktløsningen kun på en forhandling mellem parterne selv hjulpet på vej af en mediatoradvokat. Mediatoradvokaten hjælper parterne med at afdække deres holdninger, drøfte individuelle behov og fælles interesser, på en måde så parterne kan finde en fælles løsning og aftale. Parterne er i centrum med fuld kontrol over forhandlingerne og beslutningerne, så der med hjælp fra mediatoradvokaten kan findes en løsning, der er helt tilpasset parternes ønsker og behov.

Dette er ofte en løsning, der er bedre for parterne, end en afgørelse ved retten af en dommer, idet parterne selv har haft indflydelse på, hvordan løsningen kommer til at se ud.

Hvordan foregår en mediation?

 –Parterne enes om, at konflikten skal forsøges løst gennem mediation.
– Parterne mødes med mediator, ofte hos mediatoren eller på andet neutralt sted

– Parterne redegør hver især for deres opfattelse af konflikten
– Interesser og behov drøftes
– Løsningsmuligheder opstilles og drøftes
– Løsningen bygges op med baggrund i parternes ideer og drøftelser
– Aftalen indgås

Mediatoren sørger for at begge parter får mulighed for at komme frem med deres synspunkter og løsningsforslag. Mediatoren er uafhængig af parterne, har tavshedspligt og alle oplysninger, der kommer frem under mediationen, er fortrolige. Mediatoren er ikke parternes rådgiver og skal ikke afgøre konflikten, men hjælpe parterne til selv at komme frem til en løsning. Mediatoren er forpligtet til at overholde Danske Mediatoradvokaters etiske regler og de advokatetiske regler.

Advokat Birgitte Harring-Lund er uddannet mediatoradvokat og medlem af foreningen Danske Mediatoradvokater. Læs mere om foreningen her: www.mediatoradvokater.dk

Har du spørgsmål til mediation, er du velkommen til at kontakte vores kontor på tlf. 43 53 60 80 eller pr. mail på kontor@alliance2635.dk.

 

 

KONTAKT

Alliance Advokater Ishøj
Ishøj Strandvej 87
2635 Ishøj
CVR. 2095 2776

(+45) 4353 6080
kontor@alliance2635.dk

Alliance Advokater Ishøj - når nærvær er vigtigt