Alliance Advokater Ishøj

Anne-Marie Harring-Lund

Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med familiesager herunder sager om forældremyndig, bopæl og samvær. Jeg deltager som bisidder ved møderne i Statsforvaltningen. Jeg fører ikke retssager, idet jeg på nuværende tidspunkt alene arbejder som jurist.

Jeg laver testamenter og ægtepagter.

Derudover arbejder jeg med sager indenfor leje af boliger og erhvervsejendomme.
Jeg skriver artikler og står til rådighed for journalister og medier inden for mine forskellige fagområder.

Kurser og foredrag
Jeg er foredragsholder på flere kurser. Kurserne holdes på Ishøj Bibliotek og ude i foreninger mv. efter nærmere aftale.

Kurserne dækker emner som:

  • Arv, gave og testamente (Den nye arvelov)
  • Papirløst samliv
  • Køb af bolig
  • Piger og penge

Advokatvagt:
Hver anden mandag i lige uger fra 16.30 til 17.30 på Ishøj Bibliotek besvarer to advokater på skift spørgsmål fra borgere fra Ishøj kommune og nabokommunerne: Advokatvagten er lukket i juli måned, skolernes ferier og på helligdage.

Privat bor jeg sammen med min familie i Ishøj. Familien består af min mand Karsten og mine to dejlige og aktive børn Rasmus og Matilde.

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokat:

  1. Er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark,
  2. Er medlem af Advokatsamfundet
  3. Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves
  4. Ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
  5. Samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Alliance Advokater Ishøj har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende

KONTAKT

Alliance Advokater Ishøj
Ishøj Strandvej 87
2635 Ishøj
CVR. 2095 2776

(+45) 4353 6080
kontor@alliance2635.dk